Wednesday, August 20, 2008

Teori PersonalitiTeori PersonalitiPenulis : Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub,
Jumlah Muka surat : 200
Penerbit PTS Publications

SinopsisBuku ini menerangkan bagaimana pakar-pakar psikologi Islam, Timur dan Barat masing-masing cuba menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan setiap individu manusia mempunyai perwatakan yang berbeza-beza, sekalipun di kalangan adik-beradik.
Buku ini menerangkan bagaimana pakar-pakar psikologi Islam, Timur dan Barat masing-masing cuba menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan setiap individu manusia mempunyai perwatakan yang berbeza-beza, sekalipun di kalangan adik-beradik.

Penghasilan buku ini adalah buah tangan yang diilhamkan oleh perbincangan berkenaan manusia dan kemanusiaan yang berlaku dalam kehidupan manusia.

Di kalangan pendidik dan pelajar serta pencinta budaya, buku ini sesuai dimiliki kerana ia menyediakan ruang yang selesa bagi membandingkan teori personaliti dari perspektif islam, timur dan barat.

Kefahaman serta penghayatan kebudayaan dan ilmu yang pelbagai dapat memelihara budaya dan perpaduan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia.

Bab 1 Personaliti dan Epistemologi Ilmu dari Perspektif Islam
Bab 2 Teori Personaliti Menurut Zen Budhisme
Bab 3 Teori Personaliti Menurut Perspektif Yoga
Bab 4 Teori Personaliti Sigmund Freud
Bab 5 Teori Personaliti Carl Jung
Bab 6 Teori Personaliti Karen Horney
Bab 7 Teori Personaliti Alfred Adler

No comments: